'
عروض و خصومات شهر يونيه2018 لكل عملاؤنا حول العالم التفاصيل
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /><meta name="p:domain_verify" content="75b54a11d283b8bfbb432523c07ead30" /><title></title></head><body lang="en" style="background-color:#f7f5f5;background:#f7f5f5 url('https://s.pinimg.com/images/paper.jpg') repeat;padding:0;margin:0;"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" background="https://s.pinimg.com/images/paper.jpg"> <tr> <td id="wrapper" style="padding:20px 20px 40px;"> <table id="content" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center" width="620"> <tr> <td id="logo" align="center" style="padding:20px 0 40px;"><a href="https://www.pinterest.com/website/confirm/" title="Verify domain" style="border:none;"> <img src="https://s.pinimg.com/images/email/logo.gif" width="200" height="52" style="vertical-align:top;outline:none;border:none;" alt="Verify website" /> </a></td> </tr> <tr> <td class="header" background="https://s.pinimg.com/images/mail/double_rules620.gif" align="center"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tr> <td background="https://s.pinimg.com/images/paper.jpg" style="background-color:#f7f5f5;"> <h1 style="font-family:georgia,serif;font-weight:normal;font-size:22px;line-height:21px;color:#211922 !important;text-shadow:0 1px 0 #FFFFFF;margin:0;padding:0 20px;">Hi, unppar.com!</h1> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td class="comment_wrap" style="padding:30px 0 30px 8px;"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td width="1" style="background-color:#eceaeb"></td> <td class="" style="background-color:#FFFFFF;padding:0px;border-top:1px solid #eae9e9;border-bottom:1px solid #b2b1b1;border-left:1px solid #d4d2d3;border-right:1px solid #d4d2d3;"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td> <table class="comment_container" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="617"> <tr> <td class="profile_image" width="80" valign="top"><a href="https://www.pinterest.com/website/confirm/" title="unppar.com"> <img src="https://i.pinimg.com/140x140_RS/39/d1/1c/39d11c62d0937ce1e045cf5193c93323.jpg" width="80" height="80" style="vertical-align:top;outline:none;border:none;" alt="unppar.com" /> </a></td> <td class="comment_text" width="341"> <p style="font-family:'helvetica neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:14px;color:#211922;line-height:20px;text-shadow:0 1px 0 #FFFFFF;margin:0;padding:5px 0 5px 15px;">Looking good! You are ready to return to the verification page and complete the process.</p> </td> <td class="button_row" width="140" align="right" style="padding:20px;"> <table class="button" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tr> <td class="button_text" height="34" align="center" background="https://s.pinimg.com/images/mail/button_borderless.gif" style="background-repeat:repeat-x;-moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:6px;-o-border-radius:6px;-ms-border-radius:6px;-khtml-border-radius:6px;border-radius:6px;background-position:top left;background-color:#d43638;border:1px solid #910101;white-space:nowrap;height:34px;"><a href="https://www.pinterest.com/website/confirm/" style="color:#fcf9f9;cursor:pointer;text-align:center;text-decoration:none;vertical-align:baseline;" title="Go To Board"> </a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> <td width="1" style="background-color:#eceaeb"></td> </tr> <tr> <td width="1" style="background-color:#eceaeb"></td> <td height="1" style="background-color:#d5d3d4"></td> <td width="1" style="background-color:#eceaeb"></td> </tr> <tr> <td width="1"></td> <td height="1" style="background-color:#e8e6e7"></td> <td width="1"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="padding:10px 0 30px;"> <h4 style="font-family:georgia,serif;font-weight:normal;font-size:21px;color:#211922 !important;text-shadow:0 1px 0 #FFFFFF;margin:0;padding:0;">Happy Pinning!</h4> </td> </tr> <tr> <td id="badge_rule" height="18" width="100%" background="https://s.pinimg.com/images/mail/badge_rule620.gif" align="center"></td> </tr> <tr> <td align="center" style="padding:30px 0 15px;"></td> </tr> <tr> <td align="center"> <p style="font-family:'helvetica neue',helvetica,arial,sans-serif;font-size:10px;color:#999999;text-shadow:0 1px 0 #FFFFFF;line-height:1.35em;margin:0;padding:0;"><span class="symbolfix">©</span>2017 Pinterest, Inc. <font style="color:#AAA;padding:0 2px;">|</font> All Rights Reserved<br /><a href="https://www.pinterest.com/_/_/about/privacy/" style="color:#999;text-decoration:underline;text-shadow:0 1px 0 #FFFFFF;">Privacy Policy</a> <font style="color:#AAA;padding:0 2px;"> |</font> <a href="https://www.pinterest.com/_/_/about/terms-service/" style="color:#999;text-decoration:underline;text-shadow:0 1px 0 #FFFFFF;">Terms and Conditions</a></p> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body></html>
الرجوع لأعلي